Publications

Makaleler (Uluslararası, SCI)


Akbulut H., Gürer C. 2007. Use of Aggregates Produced From Marble Quarry Waste in Asphalt Pavements. Building and Environment. Vol:42, pp.1921–1930.


Akbulut H., Gürer C., Çetin S. 2011. Use of Volcanic Aggregates in Asphalt Pavement Mixes, ICE Transport, 164-TR2, 111-123.


Gürer C., Karaşahin M., Çetin S., Aktaş B.2012. Effects of Construction-Related Factors on Chip Seal Performance. Construction and Building Materials. Vol:35, pp.605-613.


Akbulut H., Gürer C., Çetin S., Elmacı A. 2012. Investigation of using granite sludge as filler in bituminous hot mixtures. Construction and Building Materials. Vol:36, pp.430-436.


Aktaş B., Karaşahin M., Saltan M., Gürer C., Uz V.E. 2013. Effect of Aggregate Surface Properties on Chip Seal Retention Performance. Construction and Building Materials, 44(2013), 639-644.


Akbulut H., Gürer C., Çetin S., Doğan H. 2014. The effects of different dusty aggregate on bituminous hot mixtures. Science and Engineering of Composite Materials (SECM), 21(1), 69-78.


Karaşahin M., Aktaş B., Güngör A.G., Orhan F. Gürer C. 2015. Laboratory and in-situ investigation of chip seal surface condition improvement. ASCE's Journal of Performance of Constructed Facilities. (29)2. doi.org/10.1061/(ASCE)CF.1943-5509.0000470


Peric D., Bartley P.A., Davis L., Uzer A.U., Gürer C. 2016. Assesment of Sand Stabilization Potential of Plant-Derived Biomass. Science and Engineering of Composite Materials, 23(2), 227-236, DOI: 10.1515/secm-2014-0061.

Karaşahin M., Gürer C., Saltan M., Taciroğlu M.V., Uz V.E.2016. Investigation of chip seal performance under cold climate conditions. Science and Engineering of Composite Materials. 23(6), 649-658.DOI: https://doi.org/10.1515/secm-2014-0041,

Gürer C.,
Selman G.Ş. 2016. Investigation of Properties of Asphalt Concrete Containing Boron Waste as Mineral Filler. Materials Science-Medziagotyra, 22(1), 118-125. Doi: 10.5755/j01.ms.22.1.12596

Gürer C., Elmacı A., Alagöz O, Yılmaz N. 2020. Rheological behavior of bituminous binders replaced by poppy capsule pulp based bio-oil. Construction and Building Materials. 264, 120631.

Akbulut H., Gürer C. 2022. Investigations of the performance of silicone rubber modified bitumen. Silicon. 14: 9271-9731. https://doi.org/10.1007/s12633-022-01656-0  

Gürer C., Düşmez C., Boğa A.R. 2023. Effects of different aggregate and conductive components on the electrically conductive asphalt concrete’s properties. International Journal of Pavement Engineering.  24(1), 1-23 https://doi.org/10.1080/10298436.2022.2068547 

Gürer C., Akbulut H., Elmacı A., Korkmaz B.E., Düzağaç S. 2023. An investigation of the electrical conductivity of different stone mastic asphalt mixtures. Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Transport, 176(1), 36-45. https://doi.org/10.1680/jtran.22.00020

Gürer C., Gürgöze H. 2022. Investigation the Carbon Fiber Based Conductive Asphalt Mixtures for Anti-icing. Journal of Engineering Research  https://doi.org/10.36909/jer.17301  Early Access

Gürer C., Fidan U., Korkmaz B.E. 2023. Investigation of using conductive asphalt concrete with carbon fiber additives in intelligent anti-icing systems.  International Journal of Pavement Engineering. 24(1), 2077941, 1-26   https://doi.org/10.1080/10298436.2022.2077941 

Gürer C., Korkmaz B.E., Elmacı A., Rahmany M.B. 2022. Investigation of the effect of using preheated aggregate and modified binder on chip seal adhesion propertieshttps://doi.org/10.36909/jer.17927 Early Access

Jelušic  P., Gücek S., Žlender B., Gürer C., Varga R., Bracko T., Taciroğlu M.V., Kokrmaz B.E., Yarcı Ş., Macuh B.. 2023. Potential of Using Waste Materials in Flexible Pavement Structures Identified by Optimization Design Approach. Sustainability. 15(7), 13141. https://doi.org/10.3390/su151713141 

Gürer C., Elmacı Korkmaz A., Korkmaz B.E., Düzağaç S. 2023. Effect of Gradation Variation on Mixture Properties in Stone Mastic Asphalt Mixtures with Carbon Fiber and Hybrid Aggregate. Materials Science-Medziagotyra, Early Access. https://doi.org/10.5755/j02.ms.33128

Makaleler (Uluslararası, Ulusal, Diğer İndekslerde Taranan)

Akbulut H., Gürer C., ve Yıldız A., “Farklı Jeolojik Özellikli Kayaçların Sıcak Karışım Asfalt Agregası Olarak Mühendislik Özelliklerinin Araştırılması”, Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2005, Cilt:1, Sayı:1, ss25-36, Afyonkarahisar.


Gürer C., Akbulut, H., Çetin, S., 2006, Afyonkarahisar Bölgesinden Elde Edilen Bir Volkanik Agreganın Aşınma Özelliklerinin Belirlenmesi. Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi. ss 37-42.

Akbulut H., Gürer C. Ekim 2006. Atık Mermerlerin Asfalt Kaplamlarda Agrega Olarak Değerlendirilmesi. İMO Teknik Dergi. ss.3943-3960. Yazı.261.
Gürer C., Akbulut H., Cetin, S.,2007. Afyonkarahisar Şehir İçi Kaplamalarında Kullanılan Agregaların Kayma Direnci Özelliklerinin Araştırılması. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt:13, sayı:2,  ss.129-134.
Aktaş B., Karaşahin M., Akkoç E., Gürer C., Uz V.E. 2011. Shingle Atıklarının Asfalt Betonu Kaplamalar İçerisinde Kullanımının Araştırılması. E-Journal of New World Sciences Academy. Vol:6/4.pp.1337-1343.
Gürer C., Çetin S., Karaşahin M., Akbulut H. 2011. Bir Sathi Kaplamalı Yol Üstyapısının Taşıma Gücü Değişimlerinin Prima 100 ve Dynatest 3031 Hafif Düşen Ağırlık Deformasyon Ölçer Cihazları ile İncelenmesi. AKÜ Fen Bilimleri Dergisi. 015601.1-12.

Gürer C., Düşmez C., Demirci B. 2015. Buzlanma ile Mücadelede Modern Yöntemler. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi (ejoir). Özel Sayı, 1, 43-52. 

Boğa, A.R., Gürer, C., Topçu, İ.B. 2017. Production, usage areas and properties of conductive concrete. International Conference on Civil and Environmental Engineering Proceedings (ICOCEE). 1421-1429. Nevşehir, Turkey.

Gürer C., Gürgöze H. 2017. Investigation the Characteristics of Conductive Asphalt Concrete with Carbon Fibre. International Journal of Innovative Research in Science (IJIRSET), Engineering and Technology. 6(10), 57-63.

Akbulut H., Gürer C. 2017. The Police Enforcement Effect on Behavioural Change of Seat Belt Usage. International Journal of Innovative Research in Science (IJIRSET), Engineering and Technology. 6(10), 1-4.

Akbulut, H., Gürer, C., Gevrek, L.2018. Highway Pavement Surface Icing And Traffic Safety. International Journal of Scientific & Engineering Research. 9:8, 6-9.


Gürer, C., Korkmaz, B.E., Yarcı, Ş., Rahmany, M.B. 2019. Sıcak Agrega ile Sathi Kaplama Uygulamasının Araştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19, 401-409. 

Gürer, C., Karaşahin, M. 2019. Dinamik Koni Penetrasyon (DCP) Deneyi ile Sathi Kaplamalı Güzergahlarda Zemin Özelliklerinin Değişiminin Belirlenmesi. Journal of Innovations in Civil Engineering and Technology. 1(1), 11-20. 

Gürer, C., Elmacı, A. 2019. Karbon Siyahı Katkılı Bitümlerin Taş Mastik Asfalt Karışımlarda Elektriksel İletkenlik Özelliklerine Olan Etkisinin Araştırılması. Journal of Innovations in Civil Engineering and Technology. 1(2), 65-74. 

Gürer, C., Törer, T.A., Aslantaş, K. 2021. Yüksek Hızlı Hatlarda Granüler Altbalast Yerine Asfalt Tabaka Kullanımının Sonlu Elemanlarla Modellenmesi. Demiryolu Mühendisliği. 14, 39-18. 

Gürer, C., Akbulut, H., Korkmaz, B., Elmacı, A., Yarcı, Ş. 2022. An experimental application on energy harvesting with piezoelectric on asphalt pavements. Journal of Innovative Transportation. 3(2), 34-38. 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (proceeding) basılan bildiriler

Gürer C., Akbulut H., Cetin, S. 30 Nov.-1 Dec 2006. “High Strength Concrete And Material Properties” 4th FAE International Symposium. pp.171-178, Gemikonaği-Lefke, Turkish Republic of North Cyprus.
 
Gürer C., Akbulut H., Çetin S. 2006. Kayma Direncinin Yol Güvenliği Üzerine Etkileri ve Afyonkarahisar Bölgesi Yol Üst Yapı Agregaları Üzerine Bir Değerlendirme. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Trafik ve Yol Güvenliği III. Uluslararası Kongresi, 1069-1077.
 
Gürer C., Akbulut H., Cetin, S. 13-15 Aralık 2006. “Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ulaştırma Politikalarının Demiryolları Açısından Değerlendirilmesi” I. Uluslararası Demiryolu Sempozyumu. pp.556–563. Ankara-İstanbul, Türkiye.
Gürer C., Akbulut H., Çetin S. 15-17 Ekim 2008. “Türkiye Demiryolu Ulaştırma Politikalarındaki Dönüm Noktaları.” II. Uluslararası Demiryolu Sempozyumu. pp.46-57 İstanbul, Türkiye.

Gürer C., Akbulut H., Yıldız A. 2009. Hot mix asphalt produced from marble waste. 8th Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfield. Illinois, US.
Akbulut H., Çetin S., Gürer C. 13-15 May. 2009. Andezit Agregasının Sıcak Karışım Asfalt Kaplamalarda Kullanılabilirliğinin Araştırılması. 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu. ss. 167. Karabük, Türkiye.
Akbulut H., Çetin S., Gürer C., 14-15 Ekim 2010, Kireçtaşı ve Andezit Kökenli Kırmataşlar Kullanılarak Üretilen Asfalt Betonu Özelliklerinin Araştırılması. 7. Uluslar arası Mermer ve Doğaltaş Kongresi. Afyonkarahisar / TÜRKİYE. ss.343-347.

Karaşahin, M., Gürer, C., Güngör, A.G., Aktaş, B., Uz, V.E., Çetin, S. 2010. (25-26 Nov.) Seal Coat Practices in Turkey. pp.40-44. 6th ARCHENG International Architecture and Engineering Symposiums. Lefke, TRNC.
Gürer, C., Karaşahin, M., Saltan, M., Çetin, S, Aktaş, B. 2011. Sathi Kaplama Dizayn Yöntemleri. 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11) Bildiriler Kitabı. ss.185-190. Elazığ, TÜRKİYE.
 
Akıllı, A., Saltan M., Karaşahin M., Gürer, C. 2012. Investigation of Adhesion Properties in Chip Seals with Pull Out Test. 5 th Eurasphalt Eurbitume Congress. İstanbul/Turkey.
 
Gürer C., Karaşahin M., Aktaş B., Çetin S., Uz V.E., Güngör A.G., Orhan F. 2012. Investigation Surface Characteristics of Chip Seals Under Hot Climate with Nondestructive Tests. 5 th Eurasphalt Eurbitume Congress. İstanbul/Turkey.
 
Gürer C., Karaşahin M., Saltan M., Aktaş B., Uz V.E, Çetin S., Taciroğlu V.M., Tığdemir M, Kalyoncuoğlu F. 2012. Ağır Trafik Altındaki Sathi Kaplama Performansının Hasarsız Deneylerle Araştırılması. International Construction Congress(ICONC) Bildiriler Kitabı. Isparta, Türkiye

Gürer C., Karaşahin M., Saltan M., Tığdemir M., Çetin S. 2012. Kırmataş Özelliklerinin Sathi Kaplamalı Yolların Performansına Olan Etkisinin Araştırılması. MERSEM 2012. 8. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi Bildiriler Kitabı ss.819-828.Afyonkarahisar/Türkiye.

Gürer C., Selman G.Ş. 2014. Using Boron Wastes of Kırka in Bituminous Hot Mixtures as Mineral Filler. International Civil Engineering & Architecture Symposium for Academicians. Antalya/Turkiye. 

Gürer C., Selman G.Ş. 2015. Using Tincal and Colemanite Waste in Bituminous Hot Mixtures as Mineral Filler. 6th International Conferance of Bituminous Mixtures and Flexible Pavements. In Proceedings. Greece/Thessaloniki.

Akbulut H., Gürer C., Çetin S., Caner M., Elmacı A. 2015. Artificial Neural Network Modelling of Asphalt Concrete's Mechanical Properties Produced with Using Waste Granite Filler. 6th International Conferance of Bituminous Mixtures and Flexible Pavements. In Proceedings. Greece/Thessaloniki.

Gürer C., Düşmez C., Demirci B. 2015. Buzlanma ile Mücadelede Modern Yöntemler.  IWCEA 1st International Workshop on Construction and Electricity Applications on Vocational Education (Mesleki Eğitimde 1. Uluslararası Yapı ve Elektrik Uygulamaları Çalıştayı. Eskişehir, Türkiye.

Akbulut H., Gürer C. 2016. Hiper-Mobil Ulaşım Yapısı ve Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi. 1st International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences. 

Karaşahin M., Gürer C., Saltan M., Aktaş B. 2016. Monitoring the Condition of Surfacing Seals with Nondestructive Tests at Field.  6th Euroasphalt & Eurobitume Congress. Prague, Czech Republic.

Aktaş B., Karaşahin M., Saltan M., Gürer C. 2016. Effect of Aggregate Embedment On Chip Seal Retention Performance. 6th Euroasphalt & Eurobitume Congress. Prague, Czech Republic.

Akbulut H., Gürer C., Çetin S. 2016. Silikon Modifiyeli Bitüm ile Hazırlanan Taş Mastik Asfalt Özelliklerinin İncelenmesi. 1st International Conference on Engeneering Technology and Applied Sciences. Afyonkarahisar.

Tacim G., Gürer C., Boğa A.R. 2016. Öngermeli Beton Traverslerde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 3. Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu. (ISERSE'16). 633-642. Karabük, Türkiye. 

Gürer C., Boğa A.R. 2016. Electrically Conductive Concrete and Asphalt Concrete for Anticing. 8th Ege Energy Symposium and Exhibition. (Abstract). Afyonkarahisar, Turkey.

Akbulut H., Gürer C. 2017. Investigation of Electrically Conductivity Properties of Asphalt Concrete with Carbon Black According to the Increase of Mass Bitumen. Book of Proceedings of 2nd International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences (2nd ICETAS). Cluj Napoca Technical University, pp 24-26. Baia-Mare, Romania.

Boğa, A.R., Gürer, C. 2017. Investigation of Using Carbon Fiber in Production of Conductive Mortar. Academic Conference on Engineering, IT and Artificial Intelligence in Prague 2017 Intelligence in Prague 2017, Czech Republic (AC EITAI 2017), Prague, Chech Republic.  

Gürer C., Boğa A.R., Tacim G. 2018. Unballasted Railway Tracks. 10th UIC World Congress on High Speed Rail. 06-11 May 2018, Ankara, TURKEY. 

Boğa A.R., Kandemir O., Gürer C. 2018. Investigations of Electrical Conductive Properties of Concrete Produced by  Using Carbon Black. Book of Proceedings of 3th International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences (3th ICETAS). Skopje, Macedonia.

Akbulut, H., Terzi, S., Gürer C., Erten, K.M. 2018. Variables Which Affect The Bitumen Characteristics Of The Foamed Asphalt Production. Book of Proceedings of 3th International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences (3th ICETAS). pp.111-116. Skopje, Macedonia.

Gürer C., Boğa, A.R., Akbulut, H. 2018. Investigation of Thermal Conductivity Properties of Electrically Conductive Pavements. Book of Proceedings of 3th International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences (3th ICETAS). pp.495-498. Skopje, Macedonia.

Gürer C. Alagöz O. Elmacı A., Yılmaz N. 2018. Investigation of Bitumen with Poppy Plant Biomass Additive. Book of Proceedings of 3th International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences (3th ICETAS). pp.511-516. Skopje, Macedonia.

Akbulut H., Gürer C., Yıldız, A. , Atılgan Gevrek, L. 2018. Karayollarında Buzlanma Önleyici Sistem Olarak Jeotermal Enerjinin Kullanımı.  IV. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu ve Sergisi Özler Kitabı. Afyonkarahisar, Turkey. 

Gürer C., Karaşahin, M., Terzi, S., Saltan, M.  L. 2018. Buzlanma ile Mücadelede Kullanılan Isıtılan Kaplama Uygulamalarında Isıl İletkenliğin Önemi.  IV. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu ve Sergisi Özler Kitabı. Afyonkarahisar, Turkey. 

Gürer C.
, Boğa A. R., Tacim G., 2018. Unballasted Railway Track. 10’th UIC World Congress on High-Speed Rail & Trade Exhibition. May 08 2018, Ankara, Turkey.

Akbulut H., Gürer C., Gevrek L. Soğuk İklimlerde Trafik Güvenliği Ve Sosyal ve Ekonomik Sonuçları, 4. International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, (ICETAS) 24-28 Nisan 2019, Kiev/Ukraine.

Gürer, C., Akbulut, H., Elmacı, A., Korkmaz B.E., Yarcı, Ş. 2019. Anti-Icing Methods for Highways and Airfield's Pavements. Proceedings of Third International Mediterranean Congress on Natural Sciences, Health Sciences and Engineering (MENSEC III), 11-16, Podgorica, Montenegro.

Gürer, C., Elmacı, A., Korkmaz B.E., Yarcı, Ş. 2019. Investigation The Effect of Gradation Change on Electrically Conductivity in Conductive Asphalt Mixtures Proceedings of Third International Mediterranean Congress on Natural Sciences, Health Sciences and Engineering (MENSEC III), 123-130, Podgorica, Montenegro.

Gürer, C., Akbulut, H., Düşmez, C. 2019. Elektriksel İletken Asfalt Betonlarının İndüksiyon Isınması ile Sıcaklık Değişimlerinin Araştırılması. Book of Proceedings. Volume II. International Symposium on Innovations in Civil Engineering and Technology, 23-25 October (ICIVILTECH). pp680-688, Afyonkarahisar, Turkey.

Akbulut, H., Gürer, C., Gevrek, L. 2019. Ice Control Methods byUsing Geothermal Energy In Highway Bridges. Book of Proceedings. Volume II. International Symposium on Innovations in Civil Engineering and Technology, 23-25 October (ICIVILTECH). pp793-804, Afyonkarahisar, Turkey.

Gürer, C., Korkmaz, B.E., Rahmany, M.B. 2019. Isıtılmış Agrega Kullanımının Sathi Kaplamalarda Adezyon Özelliklerine Olan Etkisinin Araştırılması. Book of Proceedings. Volume II. International Symposium on Innovations in Civil Engineering and Technology, 23-25 October (ICIVILTECH). pp823-833, Afyonkarahisar, Turkey.

Gürer, C., Akbulut, H., Yarcı, Ş. 2019. Agrega Beç Karışım Tasarımlarına Bir Alternatif: Bailey Yöntemi. Book of Proceedings. Volume II. International Symposium on Innovations in Civil Engineering and Technology, 23-25 October (ICIVILTECH). pp873-888, Afyonkarahisar, Turkey.

Gürer, C. Kurtuluş, C., Moradi, A.N., Areeb, M. 2019. Karayollarında Yüksek Sürtünme Katsayılı Yüzey Uygulamaları. Book of Proceedings. Volume II. International Symposium on Innovations in Civil Engineering and Technology, 23-25 October (ICIVILTECH). pp862-872, Afyonkarahisar, Turkey.

Gürer, C., Aslantaş, K., Akıllı Törer, T. 2019. Finite Elemet Modelling of Using Asphalt Sub-Ballast Layer Instead of Granular Sub-Ballast in High Speed Railway Lines. Abstract Book of International Symposium on Innovations in Civil Engineering and Technology (ICIVILTECH). 146p., Afyonkarahisar/Turkey (Oral Presentation). 


Ulusal Sempozyum, Konferans ve ToplantılarGürer C,
Akbulut H. 2002. Hasarlı Kirişlerin Epoksi Enjeksiyonu ile Onarılması. IV. Uluslararası Katılımlı GAP Mühendislik Kongresi. 822-827. Şanlıurfa.

Akbulut H., İçağa Y., Gürer C., 3-4 Aralık 2003, “Atık Agregaların Asfalt Yol Kaplamlarında Tekrar Kullanım İmkanları ve CEN Standartları”, 3. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, ss. 271-276, İstanbul.
Akbulut H., Gürer C., 18-19 Aralık 2003, “Mermer Atıklarının Çevresel Etkileri ve Yol Katmanlarında Kullanarak Faydalanma ve Atık Azaltma İmkanları”, Türkiye IV. Mermer Sempozyumu, ss. 371-378, Afyon.
Gürer C., Akbulut H., Kürklü G., 13-14 Mayıs 2004, “İnşaat Endüstrisinde Geri Dönüşüm ve Bir Hammadde Kaynağı Olarak Farlı Yapı Malzemelerin Yeniden Değerlendirilmesi”, V.Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, ss. 28-36, İzmir.
Gürer C., Kürklü G., Akbulut H., 26-27-28 Mayıs 2004, “Atıkların Geri Dönüşümüne Enerji Açısından Bir Bakış”, II. Ulusal Ege Enerji Sempozyumu, ss.362-377, Kütahya.
Kürklü G., Gürer C., Akbulut H., 26-28 Mayıs 2004, “İnsan ve Barınma İhtiyacında Enerjinin Verimli Kullanılabilirliği”, II. Ulusal Ege Enerji Sempozyumu, ss.389-395, Kütahya.
Topçu İ. B., Gürer C., 23-25 Mart 2005, “Betonarme Kirişlerin Epoksi ile Onarılması”, Deprem Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ss.982-988, Kocaeli.
Gürer C., Akbulut H., Yıldız A., 2-3 Mart 2006, “İscehisar Andezitlerinin Yol Üst Yapı Kırmataşı Olarak Fiziksek Özelliklerinin Araştırılması”, Türkiye V. Mermer Sempozyumu, ss. 183-191. Afyonkarahisar.

Gürer C., Akbulut H. 2006. Afyonkarahisar Bölgesi Agregalarından Oluşan Farklı Sathi Kaplamaların Kayma Dirençlerinin Değerlendirilmesi. GAP V. Mühendislik Kongresi. 1188-1197. Şanlıurfa.

Ulu S., Gürer C. 2006. Hızlı Sistem Demiryolu Taşımacılığı ve Yüksek Hız Trenlerinde Kullanılan Malzemelerin Özellikleri. GAP V. Mühendislik Kongresi. 1197-1205. Şanlıurfa.

Gürer C., Akbulut, H., 26-28 Nisan 2006, Afyonkarahisar Bölgesi Agregalarından Oluşan Farklı Sathi Kaplamaların Kayma Dirençlerinin Değerlendirilmesi, Harran Üni. Müh. Fak. GAP V.Mühendislik Kongresi , ss1188-1197, Şanlıurfa.
Gürer C., Akbulut H., Yıldız A., Çetin S. 1-2 Aralık 2006. Mermer Atıklarının Düşük ve Orta Trafik Hacimli Sıcak Karışım Asfalt Kaplamalarda Kırmataş Olarak Kullanılabilirliği. 4. Ulusal Kırmataş Sempozyumu. ss 179-195. İstanbul.
Gürer C., Akbulut H., Cetin, S. 29-30 Kasım 2007. Tek Açıklıklı Kemer Sistemli Rize Köprülerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Analizi. 1. Köprü ve Viyadükler Sempozyumu. ss. 435-445. Antalya.
Gürer C., Karaşahin M., Güngör A.G. 1-3 Nisan 2008. Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamaların İyileştirilmesinde Sathi Kaplama Uygulamaları. 1. Karayolu Ulusal Kongresi. ss.55-66. Ankara.
Gürer C., Akbulut H., Çetin, S. 1-3 Nisan 2008. Üç Boyutlu Görsel Yazılım Programı Kullanılarak Mevcut Eşdüzey Kavşaklara Alternatif Çözüm Önerileri. 1. Karayolu Ulusal Kongresi. ss. 102-110. Ankara.
Akbulut H., Çetin S., Gürer C., Yıldız A. 26-27 Haz. 2008. Afyonkarahisar Bölgesi Andezitlerinin Agrega Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması. MERSEM 2008.VI. Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu. ss. 211-217.
Gürer C., Cetin, S., Akbulut H. 2011. Motorlu Taşıtlardaki Aktif - Pasif Güvenlik Sistemleri ve Önemleri. 2. Karayolu Ulusal Kongresi. Ankara.
Gürer C., Karaşahin M.., Saltan, M. 2011. Performansa Dayalı Sathi Kaplama Şartnamesi-Yeni Zelanda Örneği. 2. Karayolu Ulusal Kongresi. Ankara.

Gürer C. 2013. Esnek Yol Üstyapı Kaplamaları İçin Alternatif Bağlayıcılar. 10. Ulaştırma Kongresi/Bütünleşik Ulaştırma Sistemleri. 473-485. İzmir.

Akbulut H., Gürer C., Çetin S., Doğan H. 2013. Tozlu Agregaların Bitümlü Sıcak Karışım Performansına Etkileri.  10. Ulaştırma Kongresi/Bütünleşik Ulaştırma Sistemleri. 503-515. İzmir.

Gürer C., Akbulut H., Düşmez C., Sürüç O., Gevrek L. 21-23 Mayıs 2014. Karayollarında Yüzey Sürtünme Özelliklerinin Karayolu Trafik Güvenliğine Etkileri. 5. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu. Ankara.

Ceylan H., Gürer C., Kim S., Golopalakrishnan R. 25-25 Kasım 2014. Düşük Trafik Hacimli Yollar İçin Alternatif Bir Kaplama Türü: Otta Türü Sathi Kaplama. Karayolu 3. Ulusal Kongresi, s.252-263, Ankara.

Gürer C., Düşmez C. 2015. Köprülerde İletken Kaplamalarla Buzlanmayla Mücadele Yöntemleri. 3. Köprüler ve Viyadükler Sempozyumu. Özler Kitabı, s.53, Bursa.

Gürer C., Düşmez C., Gevrek L. 14-15 Mayıs 2015. İletken Asfalt Betonu Uygulamaları. 8. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu. s.257-262. Ankara.

Gürer C., Akbulut H. 2017. Buzlanma ile Mücadelede Yeni Bir Teknoloji: Elektriksel İletken Asfalt Betonları. 7. Ulusal Asfalt Sempozyumu. Bildiriler Kitabı. s.177-190. Ankara.

Gürer C., Akbulut H., Yarcı Ş., Korkmaz B.E., Kaçaroğlu, G. 2018. Türkiye'de Akıllı Ulaşım Sşstemlerinin Kullanım Alanlarının Değerlendirimesi. 4. Karayolu Ulusal Kongresi ve Sergisi Bildiriler Kitabı. s.25-41. Ankara.

Gürer C., Düşmez, C. 2019. Köprü ve Viyadük Kaplamalarında Buzlanma ile Mücadele için Kullanılabilecek İletken Asfalt Betonu Dizaynı. 4. Köprüler ve Viyadükler Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Ankara.

Korkmaz B.E., Gürer C., Fidan U. 2021. İletken Asfalt Betonlarının Akıllı Buzlanma Önleyici Sistemlerde Kullanılabilirliğinin Araştırılması. 8.Ulusal Asfalt Sempozyumu Bildiriler Kitabı. s.232-241.Ankara.

Gürer C., Fidan U., Korkmaz B.E., Elmacı Korkmaz A. 2023. 5. Karayolu Ulusal Kongresi. Bildiriler Kitabı. İleri Derecede Elektriksel İletken Asfalt Kaplamalarla Buzlanma Önleme. ss 169-179. Ankara. 

Diğer Toplantılarda Yayınlanan Yazıları

Karaşahin M., Gürer C. 23-24 Mart 2007. Sathi Kaplamalar. Konya Belediyeler Birliği, 106’ncı Eğitim Semineri, Asfalt Günleri. ss. 75-116. Konya. (Davetli Sunum)

Kitap Bölümleri
 
Gürer C. 2021. An Economical and Sustainable Type of  Asphalt Pavement: Chip Seals. In: Engineering Sciences, New Trends, Concepts and Research, Edt. by. Kurt H.İ, Livre de Lyon Publication, 147-170, Lyon, France.

Gürer C. 2022. Interdisciplinary Engineering Sciences Concepts, Researches and Applications / Methods of anti-icing for highways, Livre de Lyon Publication, 978-2-38236-496-3, Lyon, France.

Gürer C. 2022, Interdisciplinary Engineering Sciences Concepts, Researches andApplications / A new anti-icing method for highways: conductive asphalt concrete applications,  Livre de Lyon Publication, 978-2-38236-496-3, Lyon, France.


Toplumsal Katkılar


Afyon Kocatepe Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Kulübü Akademik Danışmanlığı (2013- 2015)

"Asfalt Laboratuvar Teknisyenlik Eğitimi Kursu" Öğretim Elemanlığı. 7-11 Nisan 2014. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü.

"Sathi Kaplama Eğitimi". Afyonkarahisar İl Özel İdaresi. (10-12 Mart 2015).


ICIVILTECH19 (International Symposium on Innovations in Civil Engineering and Technology). 23-25 Ekim 2019, Afyonkarahisar. Düzenleme Kurulu Bşk.Yardımcısı.

6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu (International Student Symposium).05-06 Aralık 2020, Bilim Kurulu Üyesi, Sakarya Üniversitesi.

Recycling for a Sustainable World, Member of Scientific Committee, 21-23 October 2020, Uşak University, Uşak/Türkiye.

5. Ulusal Karayolu Sempozyumu,  Bilim Kurulu Üyesi, 22-23 Kasım 2023, Ankara, Türkiye.

Editor of "Journal of Innovations in Civil Engineering and Technology"
2019-....

Assistant Editor of "Afyon Kocatepe Üniversitesi Uluslararası Mühendislik Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Dergisi" (2019-.......) 

Member of Advisory Board, "Demiryolu Mühendisliği". dergipark. (2021-....)

Member of Advisory Board, "International Journal of Engineering Technology and Applied Sciences" (2019-.......) 

Member of Editorial Board of "International Journal of Transportation Engineering and Technology" (2018-.........)

TÜBİTAK BİDEB 2237-A FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE BİLİMSEL YAYIN HAZIRLAMA EĞİTİMİ (22-24 KASIM 2021), Uşak Üniversitesi, TTO, Eğitmen

TÜBİTAK BİDEB 2209A ve 2209B Programlarının Tanıtılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Etkinliği. 01.03.2022. Afyonkarahisar.

TÜBİTAK 2237 Projesi, 2209 A ve B Programları Eğitimi. Uşak Üniversitesi, Teknoloji Transfer Ofisi Etkinliği (16-18 Mart 2022), Eğitmen.

Muay Thai Bölge Hakemi, Ege Bölgesi (2020-    )

Muay Thai Lisanslı Sporcu (2015-      )  (Kırmızı Kuşak)

İdari Görevler


Dazkırı M.Y.O. Müdürlüğü (2023- Devam Ediyor)

AKÜ Senato Üyeliği (2023- Devam Ediyor)

Blm.Bşk.Yardımcısı (2012-2013)

Blm.Bşk Yardımcısı (2017-2020)

Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi (2017 - 2021)  (2021- Devam Ediyor)
 
Fakülte ERASMUS Koordinatörü (2017 - Devam ediyor)

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (2023 - 2023)

Fakülte Kurulu Üyesi (16.01.2024- Devam Ediyor)

İş Sağlığı Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkez Md.lüğü Yönetim Kurulu Üyesi (2017 - 2022)

TÜBİTAK ID: TBTK-0009-2090

ORCID ID: 0000-0003-1413-2357

WoS IDAAA-7015-2022     h-index: 6    Total Times Cited: 227

Google Scholar: h-index:12  i10 index: 14 Total Times Cited: 677

Hava Durumu