• ERGONOMİ DERSİ ÖDEVİ - 10/03/2018
 • İŞ GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI

  2017-2018 ÖĞRETİM YILI BAHAR Y.Y.

  ERGONOMİ TEZSİZ LİSANSÜSTÜ DERSİ İÇİN “ÖDEV” KONULARI

  1. Ergonomi-Diğer Bilimlerle İlişkisi
  2. Makine Denetim Elemanları Tasarımı ve Ergonomi Bilimi İlişkisi
  3. Çalışma Ortamı Faktörleri- Ses ve Gürültü
  4. Çalışma Ortamı Faktörleri- Aydınlatma
  5. Çalışma Ortamı Faktörleri- İklimlendirme
  6. Çalışma Ortamı Faktörleri- Kimyasal Faktörler
  7. Çalışma Ortamı Faktörleri- Titreşim
  8. Sanayide İnsan Faktörü ve Verimlilik
  9. Yorulma ve Mola
  10. İşbilim ve İnsan
  11. İşlerin Sınıflandırılması
  12. Mühendislik Antropometrisi
  13. İş Yaşamı ve Güvenlik
  14. İşyerlerinin Ergonomiye Uyum Kontrolü
  15. Ofis Ergonomisi
  16. Stres
  17. Mobbing
  18. Ergonomik İş Araçları ve Aletleri
  19. Ergonomi ve Endüstriyel Tasarım
  20. İş Sistemlerinde İnsan ve Makine
  21. Ergonomi ve İnsan Faktörü
  22. İnsan Çalışması ve Özellikleri
  23. Mekanların  Tasarımında Ergonomi
  24. Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
  25. Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesi hakkında yönetmelik
  26. Ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik
  27. Kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik
  28. Tozla Mücadele Yönetmeliği
  29. Ergonomi Mühendisliği Açısından Gürültü ve Ses
  30. Tireşim Yönetmeliği
  31. Asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik
  32. İşyerlerinde Ergonomik Kontrol Nasıl Yapılır.
  33. Büyük İş Kazaları ve Nedenleri
  34. Ergonomi ve Meslek Hastalıklarıyla İlişkisi
  35. İnsan Hataları, İş Kazaları ve Ergonomi ile İlişkileri
  36. Özel Politika Gerektiren Gruplar: Kadın ve Çocuk Çalışanlar, Gebe Çalışanlar, Yaşlı Çalışanlar, Engelli Çalışanlar.
  37. Teşvik Prim Sistemi, İzin, Hizmet İçi Eğitim, Ödül vb. işe bağlılıkla olan ilgisi
  38. Mekanik İklimlendirme ve İş Bilim Açısından Önemi
  39. II. Dünya Savaşı ve Ergonomi Mühendisliğine Olan Etkisi
  40. Bilgi Çağı ve Ergonomi Bilimindeki Gelişmelere Etkisi
  41. Ürün Tasarımında Yeni Bir Yaklaşım: Kansei Mühendisliği ve Ergonomi Bilimi ile İlişkisi
  42. Motorlu Taşıt Tasarımında İnsan Faktörüyle İlgili Yenilikler
  43. Ergonomik Yaşam Alanı ve Şehir Planlaması
  44. Çalışma Koşullarının Değerlendirilmesi
  45. Mental Yorgunluk ve Hasta Bina Sendromu
  46. Çalışma Mekanlarında İş Psikolojisine Göre Renk Seçimi
  47. Askeri Ekipmanlarda Ergonomik Tasarımlar
  48. Trafik Ergonomisi
  49. Psikoloji ve Ergonomi
  50. Zihinsel iş yükü
  51. İş ile İlgili Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları
  52. Yol Güvenliği ve Otomobil Tasarımında Ergonomi
  53. Kent Ergonomisi
  54. Ürün Tasarım ve Ergonomi
  55. Yeşil Ergonomi ve Sürdürülebilirlik
  56. Biyomimetik ve Ergonomi
  57. İş Organizasyonu ve Ergonomi
  58. Yönetsel Ergomomi
  59. Teknolojik Değişim ve Ergonomi
  60. Fiziksel Ergonomi
  61. Engelli ve Yaşlılar Açısından Ergonomi
  62. Antropometrik Tasarım
  63. Bilişsel Ergonomi

   

  Ergonomi dersi 2. Vize sınavı için hazırlayacağınız sunumlarınızda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. Sunumlardan alınan not %20 oranında Final Sınavına etki edecektir.

   

  • Ödevler en az 30 slayt olacak şekilde hazırlanmalıdır.
  • Ergonomi ile nasıl bir ilişkisi olduğu iyi vurgulanmalıdır.
  • Görselliğe önem verilmelidir.
  • Sunumun kapak sayfası olmalıdır. İsim, numara, meslek unvanı yazılmalıdır. Üniversite ve enstitü logosu, anabilim dalı ismi bulunmalıdır.
  • Konular seçildikçe karşılarına öğrenci numarası ve isim yazılacak ve o konu başka kişi tarafından seçilemeyecektir. Bu liste dışında konu seçilmeyecektir!
  • Başka derslerde sunulmuş alakasız konular sunulmayacaktır.
  • Kırmızı ile gösterilenler Ergonomi ile ilgili yönetmelik konularıdır.
  • Slaytların sonunda kaynakça belirtilmelidir.
  • Kaynakça ve kapsak sayfası 30 sayfaya dahil değildir.
  • Sunum tarihleri daha sonra www.cahitgurer.com ve AKÜ OBİS’de duyurulacaktır (Muhtemelen Dönemin son 2 haftasıdır). Belirtilen tarihte sunum yapılmadığı taktirde ”sınava girmedi”olarak kabul edilecekir.
  • Dersi alan öğrenci sayısınca konu bulunmaktadır.
  • Sunumlar son 2 veya 3 eğitim-öğretim haftasına yayılacaktır.
  • Ödev seçimlerini bildirim için en son tarih 31 Mart 2018 Cumartesi günüdür
  • Bildirimler cgurer@aku.edu.tr e mail adresine bildirilecektir.
  • Bildirim yapıldıkça belirli sürelerde listede konuların üzeri sarı ile boyanacaktır. Dolayısı ile benden teyit alınmadan konu hazırlanmayacaktır.
  • Seçilecek konuların mesleğinizle de ilişkili olmasına da dikkat ediniz.

   

  Gereğini rica ederim.

   

  10.03.2018
  Doç.Dr.Cahit GÜRER

  Duyuru Arşivi

 • Genç Nesiller Yarışıyor Uşak Üniversitesi Proje Pazarından İki Projemiz Ödül Aldı
 • TÜBİTAK 2209A 2021/2 Duyuruları
 • UŞAK Ünv. TTO TÜBİTAK 2209 Projeleri Eğitimi
 • TSM Konseri AKÜ Atatürk Kültür Merkezi
 • Journal of Innovations in Civil Engineering and Technology
 • Demiryolu Ödevi Veriler
 • TOPOĞRAFYA ARAZİ ÇALIŞMASI
 • Ergonomi Ödev Sunum Tarihleri
 • Mazeret Sınavları Topoğrafya-Özel Asfalt Kaplamalar-Demiryolu
 • ÖZEL ASFALT İÖ GRUP 2
 • Özel Asfalt Kaplamalar Dersi Proje Çalışmaları
 • Özel Asfalt Kaplamalar (İÖ) Ders Saati Değişikliği
 • Topoğrafya Yeni Derslik 302
 • Karayolu 4. Ulusal Kongresi ve Sergisi
 • Bilim Tarihi Dersi Batıya Akan Nehir 11. Bölüm
 • Bitümlü Karışımlar Ödev -5
 • Bilim Tarihi Ders Notları
 • Bitümlü Sıcak Karışım Deneyleri Ders Notları
 • ERGONOMİ DERSİ ÖDEVİ
 • International Symposium on Innovations in Civil Engineering and Technology (ICIVILTECH) 23-25 October 2019, Afyonkarahisar/TURKEY
 • YOL ÜSTYAPILARI FİNAL SINAVI HAKKINDA
 • 26.05.2018 Tarihli Ergonomi Dersi
 • Topoğrafya NÖ-İÖ Ek ders
 • Yol Üstyapıları Laboratuvar Raporları Teslim Tarihi
 • Karayolu Pafta-4 Açıklaması
 • 25 Mayıs 2018 Tarihli Topoğrafya Dersi
 • Topoğrafya Quiz Sınavı
 • Karayolu Projesi Pafta-3 Duyurusu
 • Karayolu Projesi Pafta-2 Teslim Tarihleri
 • Karayolu Projesi Pafta-1 Açıklaması
 • Karayolu Ek Ders Duyurusu
 • Karayolu Proje Verileri-Düzeltilmiş
 • 9 Mayıs Çarşamba Dersleri
 • Topoğrafya Quiz Duyurusu
 • Topoğrafya Arazi Uygulaması
 • Ergonomi Ödev Sunum Tarihleri
 • Yol Üstyapıları Deney Raporu Hazırlama Şablonu
 • Yol Üstyapısı Mazeret Sınavı Saat Değişimi
 • Mazaret Sınavları Topoğrafya-Yol Üstyapıları-Karayolu
 • NETCAD YOL PROJELENDİRME KURS BAŞLAMA SAATİ
 • Yol Üstyapıları Laboratuvar Çalışmaları
 • ERGONOMİ DERSİ ara sınav saati 16:30
 • Yol Üstyapıları 1 .hafta ders Notu
 • Toporafya İÖ Yoklama
 • Karayolu NÖ-İÖ Ek Ders Duyurusu
 • ERGONOMİ DERSİ ÖDEVİ
 • Karayolları Essnek Üstyapılar Projelendirme Rehberi Kitabına Ulaşım Linki
 • 1. Hafta Ders Notları
 • Düşük Hacimli Yollar 22.02.2018 Tarihli Ders Hakkında
 • 3rd International Ceonferance on Engineering Technology and Applied Sciences
 • Vize Sonrası Ders Notları
 • BSK DENEYLERİ DERSİ VERİLERİ
 • ERGONOMİ DERSİ ÖDEV SUNUM TARİHLERİ
 • Lisans Bitirme Tezi Sunum Ödevleri
 • 7. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi 29-30 Kasım 2017 ANKARA
 • IV. JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR SEMPOZYUMU
 • Bilim Tarihi 20.10.2017 Tarihli Dersi Telafi Duyurusu
 • Ergonomi Dersi (2. Vize) Ödev Konuları
 • Demiryolu Proje Teslimi ve Dosya Renkleri
 • Demiryolu Proje ÖDevi Verileri
 • ERGONOMİ DERSİ SUNUM TARİHLERİ
 • TOPOĞRAFYA UYGULAMASI (NÖ)
 • Topoğrafya Uygulaması (İÖ)
 • Topoğrafya Quiz Sınavı
 • Topoğrafya Ara Sınavı Hakkında
 • 5.Hafta Lisans Ders Notları
 • 3. Hafta Ders Notları
 • Ergonomi Dersi Ödev Konuları
 • 1. Hafta Ders Notları
 • Ergonomi Ders Notları
 • RAYLI SİSTEMLER DERSİ ÖDEV KONULARI
 • Ergonomi Dersi Ödev Sunum Tarihleri
 • Ders Notları Hk.
 • Teknik Gezi Duyurusu
 • Ergonomi Dersi 2. Vize Ödev Konuları
 • Ergonomi Ders Notları
 • "Bitümlü Karışımlar" Dersi Ödev-2
 • Ergonomi Dersi Telafisi 16 Ekim 2016
 • Bilim Tarihi 14 Ekim Cuma günkü ders için TELAFİ Duyurusu
 • TOPOĞRAFYA-bütünleme sınavı inş.müh
 • ERGONOMİ Bütünleme Sınavı Hk.
 • EERGONOMİ Ders Notları
 • Enkesit Ölçeği Demiryolu
 • Ergonomi Öğrenci Sunumları
 • Demiryolu Koordinat Hesabı Örneği
 • Demriyolu A kot değerleri
 • NETCAD KURSU
 • Mühendislik Öğrencileri için Yarışma
 • Demiryolu Proje Verileri
 • Ergonomi Dersi Sunum Tarihleri
 • TÜBİTAK 2224-A
 • Demiryolu Dersi 3. Hafta Notları
 • Topoğrafya 2. Hafta Ders Notları
 • Demiryolu Kitabı
 • Bitümlü Karışımlar Dersi 2. Ödevi
 • Düşük Hacimli Yollar Dersi 2. Ödevi
 • Ergonomi dersi 7. hafta notları
 • Meslek Resmi-TEF
 • Bilim Tarihi Ders Notları
 • Bilim Tarihi Vize Sonrası Ders Notları
 • Bilim Tarihi Sorular
 • Bitümlü Sıcak Karışım Deneyleri Ders Notları
 • Bilim Tarihi Ders Notları
 • Bilim Tarihi Ders Notları
 • Bitümlü Karışımlar Dersi ÖDEV 1
 • Topoğrafya Arazi Uygulaması 2015 Sonuçları
 • Eşyükselti Eğrileri Notları
 • Topoğrafya Arazi Çalışması
 • Topoğrafya İnş.Müh. ve Jeoloji Müh. Ders Notları
 • Demiryolu Dersi Geçki Araştırması Verileri
 • Düşük Hacimli Yollar ders 5 ve 6
 • Topoğrafya ders notlari
 • Topoğrafya Quiz Sınavı
 • Topoğrafya Mazeret Sınavı
 • 04 Mayıs Tarihli Topoğrafya Dersi hakkında
 • İş Güvenliği Mevzuatı 2015 Ödev Konuları
 • İş Güvenliği Mevzuatı 8.hafta Ders Notları
 • İş Güvenliği Mevzuatı 11.04.2015 Tarihli Ders ve Ara Sınav Hk.
 • Topoğrafya Ders Notları
 • İş Güvenliği Mevzuatı Dersi 5. hafta
 • Düşük Hacimli Yollar YL Ders Notları
 • İş Güvenliği Mevuztaı Uzaktan Eğitim Saati
 • İş Güvenliği Mevzuatı 3. Hafta Ders Notları
 • Topoğrafya 2. Hafta Ders Notları
 • Bitümlü Karışımlar Ders Notları
 • Bilim Tarihi Ders Notları
 • Topoğrafya-I TEF Final Sınavı Hakkında
 • Bilim Tarihi Mazeret Sınavı
 • Bİlim Tarihi 8. Hafta Notları
 • Asfalt Plenti TEKNİK GEZİSİ
 • Bilim Tarihi (İÖ Grubu) 5 Aralık Dersi Hk
 • Batıya Doğru Akan Nehir Belgeseli
 • Bitümlü Sıcak Karışım Deneyleri Ders Notları
 • Bilim Tarihi - İzlenmesi Tavsiye Edilen Videolar
 • Topoğrafya-I - TEF
 • Bilim Tarihi 6. Hafta Ders Notları
 • Bilim Tarihi Dosyalarını Görüntülemek İçin
 • Bilim Tarihi Ders Notları
 • Bilim Tarihi (İÖ) için Duyuru
 • Topoğrafya-II TEF Fina Sınavı
 • İş Güvenliği Mevzuatı Final Sınav Tarihi
 • İnş.Müh.Blm."Topoğrafya" quiz sınavı
 • TEF KARAYOLU PROJESİ VERİLERİ
 • İSG MEVZUATI DERSİ ÖDEVLERİ
 • Karayolu Projesi-TEF
 • Karayolu Sınavı-İnş.Müh.
 • Topoğrafya-II TEF
 • Karayolu Proje Verileri
 • Topoğrafya_Vize Hakkında Bilgi
 • Yüksek Lisans 3. Ödevi
 • İSG Mevzuatı 4.Hafta Ders Notları
 • 6. Hafta Lisans Ders Notları
 • Yüksek Lisans Ders Notları 5. Hafta
 • Karayolu İnş.Müh.Ders Notları
 • Düşük Hacimli Yollar Dersi 2. Ödevleri
 • İSG YL Ders Notları
 • Bahar YY 2. Hafta Ders Notları
 • Topoğrafya-I Bütünleme Sınavı
 • Demiryolu Ödevi Tarih Değişikliği
 • Topoğrafya-I Final Sınavı
 • Bitümlü Karışımlar 14. Hafta DersNotu
 • Demiryolu Proje Verileri
 • Demiryolu Ders Notları
 • Demiryolu Son Hafta Ders Notları
 • Bitümlü Karışımlar Ders Notları
 • Topoğrafya-TEF
 • Demiryolu Dersi Mazeret Sınavı
 • Topoğrafya-I (Yapı-3) Ara Sınavı
 • Demiryolu Dersi
 • Bitümlü Karışımlar Dersi Sınavı ve Ödevleri
 • Demiryolu Ders Notları
 • Demiryolu Dersi Notları
 • Yüksek Lisans Bütünleme Sınavları
 • İSG Notları
 • Bilim Tarihi Ders Notları
 • TEF-Topoğrafya-II
 • Topoğrafya-Yükseklik Ölçüsü
 • Yüksek Lisans Öğrencileri
 • 10.Ulaştırma Kongresi İZMİR
 • TEF Topoğrafya-II
 • Topoğrafya-İnş.Müh.
 • Topoğrafya-II Ara Sınavı TEF
 • Bilim Tarihi Vize Sınavı
 • 6.Hafta Ders Notları
 • YL Öğrencileri İçin Ödev
 • Bilim Tarihi
 • BSK dersi ödev
 • Adobe Reader 11.0.0 Programı İçin
 • Bilim
 • Bilim Tarihi - Videolar • Hava Durumu