My Projects

Akbulut H., Gürer C. Atık Mermer Parçalarının Bitümlü Yol Kaplamalarında Değerlendirilmesi. AKÜ Araştırma Fon Saymanlığı, 2005. 031.TEF.07. (Proje tamamlandı.) (05.05.2003-06.01.2005) (Araştırmacı.)
 
Akbulut H., Gürer C. Afyon Bölgesinde Bulunan Agregalardan Üretilen Sıcak Karışım Asfalt Kaplamaların Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması. AKÜ Araştırma Fon Saymanlığı, (06.01.2005-01.04 2007). 051.TEF.01. (17500 TL), (Araştırmacı.)


Akbulut H., Gürer C., Çetin S. Mevsimsel Şartlara Göre Sathi Kaplamaların Performansında Meydana Gelen Değişikliklerin Hasarsız Yöntemlerle Araştırılması AKÜ Araştırma Fon Saymanlığı, 07.TEF.02. (2007-2011) (25000 TL) (Araştırmacı.)

Karaşahin M., Gürer C. Sathi Kaplamalarının Performansına Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi ve Performans Modeli Geliştirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi (BAP) Bilimsel Araştırma Projeleri. 1589.D.07. (05.10.2007-15.12.2010) (Araştırmacı.) (Project Budget: 9979 TL)

Karaşahin M., Saltan, M. Tığdemir M., Kalyoncuoğlu, F., Gürer C., Güngör A.G., Orhan F., Sağlık A., Kaşak S. Hacak B. Sathi Kaplamaların iyleştirilmesi ve Performans Modeli Geliştirilmesi. 107G081 Nolu TÜBİTAK KAMAG Projesi. Proje Bütçesi:  1 165 984 TL. (2008-2011) (Scholarship 2008-2010, Researcher 2010-2011)


İçağa Y., Gürer C., Kilit M., Tiryakioğlu İ., Hiçyılmaz M. Başaran M.  İnşaat Mühendisliği Bölümü için Topoğrafya Laboratuvarının Kurulması. AKÜ BAP Altyapı Projesi. 13.MUH.ALTY.01 (Araştırmacı 2013-2014) (Project Budget:24000 TL).


Gürer C., Selman G.Ş. 2015. Kırka Bor Atıklarının Bitümlü Sıcak Karışımlarda Mineral Filler Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması. Genel Amaçlı AKÜ BAP Projesi. 14.MUH.06 (Project Manager) (Project Budget: 9301 TL). 


Caner M., Akbulut H., Gürer C., Çetin S., Elmacı A. Atık granit filler kullanılarak üretilen bitümlü karışımların mekanik özelliklerinin yapay sinir ağlarıyla modellenmesi. AKÜ BAP Hızlı Destek Projesi. 15.HIZ.DES.41 (Araştırmacı) (Project Budget: 1500 TL) 


Akbulut H., Gürer C., Çetin S. 2016. Silikon Katkılı Bitümlerin Performanslarının Araştırılması.  Genel Amaçlı AKÜ BAP Projesi. 12.TEF.01. (Araştırmacı) (Project Budget: 17298 TL)


Akbulut H., Gürer C., (2015-2017) Modifiye Edilmiş Bitümlerin Viskozite Özelliklerinin Belirlenmesi. AKÜ BAP Altyapı Projesi. 15.MUH.ALTY.01 (Araştırmacı) (Project Budget: 25400 TL)

Akbulut H., Gürer C., Hiçyılmaz M. (2016-2017). Karbon Tozu Katkılı Elektriksel İletken Asfalt Betonlarında Ağırlıkça Bitüm Miktarının İletkenlik Özelliğine Olan Etkisinin Araştırılması. AKÜ BAP KARİYER Projesi. (Araştırmacı) 16.KARİYER.168. (Project Budget: 3200 TL).

Gürer C., Düşmez C., Boğa A.R., Akbulut H. (2015-2019). Elektriksel İletkenlik Özelliği Olan Asfalt Betonu Geliştirilmesi. AKÜ BAP Genel Amaçlı Proje15.MUH.14 NOLU PROJE (Proje Yürütücüsü).  (Project Budget: 19477.12 TL)

Gürer C., Akbulut H., Boğa A.R. (2016-2019). Sıcak Agrega ile Sathi Kaplama Uygulamasının Araştırılması. 16. KARİYER.183 nolu AKÜ BAP Kariyer Projesi. (Proje Yürütücüsü). (Project Budget: 10000 TL)

Gürer C., Düzağaç S., Akbulut H. (2018-2019). Elektriksel İletken Taş Mastik Asfalt Karışımlarda Gradasyon Etkisinin Araştırılması. (Proje Yürütücüsü). (Project Budget: 9994.60 TL) 

Gürer C.,
Akbulut H., Boğa A.R. (2017-2020). Elektriksel İletken Bitümlü Bağlayıcı Özelliklerinin Araştırılması. 17.KARİYER.206 Nolu AKÜ BAP Kariyer Projesi. (Proje Yürütücüsü)(Project Budget: 10000 TL)

Gürer C., Akbulut H., Elmacı A., Korkmaz B.E., Yarcı Ş., Gücek S. (2018-2020) Investigation of Adhesion Performance of Liquid Polymer Modified Bituminous Binder. 18.KARİYER.214  AKÜ Scientific Research Coordination Department (BAP), Career Project. (Project Manager) (Project Budget: 9464.58 TL)

Gürer C., Kormaz B.E. Fidan U. Akbulut H. (2019-2021). Karbon Lifi Katkılı İletken Asfalt Betonlarının Akıllı Buzlanma Önleyici Sistemlerde Kullanılabilirliğinin Araştırılması. 19.FE.BİL.45 Nolu AKÜ BAP Fen Bilimleri Projesi. (Proje Yürütücüsü). (Project Budget: 9999.79 TL)

Gürer C., (Project Manager), Yıldız A., Moradi A.N. 2021. Investigation of Rheological Properties of Bitumen Modified with Diatomites from Seydiler (Afyonkarahisar) Province. Project Number: 20.FEN.BİL.02. AKÜ Scientific Research Coordination Department (BAP), Graduate School of Naturel and Applied Science Institute Project. (Project Budget: 19948.11 TL)

Akbulut H., Güraksın G.E., Gürer C., Yarcı Ş. 20.FEN.BİL.09. Karayolu Esnek Üstyapılarında Termal Alan Yöntemi ile Performans Tahmini. (2020-2021) AKÜ Scientific Research Coordination Department (BAP), Graduate School of Naturel and Applied Science Institute Project. (Researcher) (Project Budget19991.03 TL).

Akbulut H., Gürer C., Elmacı A., Korkmaz B.E., Yarcı Ş., Gücek S. Project Number: 18.KARİYER.218. Investigation of Viscosity Properties of Liquid Polymer Modified Bitumen. AKÜ Scientific Research Coordination Department (BAP), Career Project. (Researcher) (Project Budget: 6891 TL)

Gürer C., Taciroğlu M.V. (2023). Resilient behavior of stabilized and conventional high speed's rail track subgrades under different drainage conditions and seat loads.  GEOLAB HSRTSUB (Avrupa Birliği H2020 Araştırma ve İnovasyon Programı Horizon 2020). Ljubljana, Slovenia.


PROJECT SUPERVISOR FOR BACHELOR 
STUDENT THESIS PROJECTS

Demirci, B. (Yürütücü), Çetinalp, H.H. (Yrd. Araştırmacı) (2016). Farklı Bileşenli Asfalt Betonlarının Elektriksel İletkenlik Özelliklerinin Araştırılması. TÜBİTAK 2209/A. 

Akbaş, H. (Yürütücü), Gür, Ü. (Araştırmacı), Düzgün, K. (Araştırmacı), Özuğur, M.F. (Araştırmacı) (2017). Farklı Karbon Lifi Katkılı Taş Mastik Asfalt Betonlarının Elektriksel İletkenlik Özelliklerinin Araştırılması. TÜBİTAK 2209/A. 

Kurtuluş, C. (Yürütücü), Düzgün, K. (Araştırmacı) (2018). İletken Taş Mastik Asfalt Geliştirilmesi. TÜBİTAK 2209/A. 

Cayhan, Z. (Yürütücü), Şerbetçioğlu, E.N. (Araştırmacı), Çetinalp, H.H. (Yrd. Araştırmacı) (2019). İletken Taş Mastik Asfaltların İletkenlik & Marshall Özelliklerinin Araştırılması. TÜBİTAK 2209/A. 

Düzgün, H.A. (Yürütücü), Başpınar, O.O. (Araştırmacı), (2020). Modifiye Bitümle Üretilen İletken Asfaltların İletkenlik ve Marshall Özelliklerinin Araştırılması. TÜBİTAK 2209/A (2019/2).

Koçoğlu, G. (Yürütücü), Gök, C. (Araştırmacı) (2022). Farklı Katkı Maddelerinin Renkli Asfalt Betonu Üretiminde Kullanımının Araştırılması. TÜBİTAK 2209/A (2020/2).

San, S. (Yürütücü), Sevindik, B. (Araştırmacı). (2022). Stiren Bütadien Stiren (SBS) Katkısı ile Bitüm ve Karışım Modifikasyonunun Asfalt Kaplamalar Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması. TÜBİTAK 2209/A (2020/2).

BİZDEN HABERLER


 
"İki tabakanın ortasında kullanacağız"
 
Akım geçirgenliği olan malzemenin, yol yapım çalışmalarında normal asfaltın altındaki tabakaya yerleştirilmesinden dolayı, yayalar veya araçların elektrik akımına maruz kalmasının söz konusu olmadığına işaret eden Gürer, şu bilgileri verdi:
 
"Bunu sandviç tabaka gibi düşünün. Bunu iki tabakanın arasında kullanacağız. Yol katmanlarına bakıldığında en üstteki asfalt tabaka birden fazla katmandan oluşabiliyor. Bunu ara tabaka olarak kullandığımız zaman herhangi bir tehlike olmayacak. Elektriği kablosuz ileten ve bu sayede sıcaklığı çok kısa sürede donma noktasının üzerine çıkabilen sıcak karışım asfalt betonu ürettik. Asfalt sıcaklığı 10 dakikada 23 dereceden, 47 dereceye ulaşabiliyor."
 
Gürer, malzemenin, mevcut asfalt tesislerinde rahatlıkla üretilebileceğine dikkati çekerek, "Çalışmamızda, demir çelik üretiminde atık madde olarak ortaya çıkan çelik ana cürufu, iletkenliği sağlamak için karbon tozu kullandık. Karbon liflerini normal asfalt malzemenin içine kattık." ifadelerini kullandı.
 
Türkiye'de protokol yolları denilen bazı noktalarda buzlanmayı önleyici kablolu sistemin bulunduğunu kaydeden Gürer, şöyle konuştu:
 
"Ancak kablolu sistemlerin bazı dezavantajları var. Sadece belirli noktadaki buzu eritebiliyorsunuz. Kabloların arızalanma riski var. Bizim malzememizin kendisi iletken. Kablonun arızalanması gibi bir risk yok. Sadece belirli noktalarda besleme üniteleri kurmak gerekebilir. İlerleyen süreçte, yenilenebilir enerji kaynakları ile kendi enerjisini üretebileceği bir sisteme geçilebilir. Bu malzeme, içinde sensör olan akıllı yolların yapılmasına olanak tanıyacak. Malzememizin en büyük avantajı bu. Ayrıca, don ve buzlanmaya karşı kullanılan solüsyonlar toprağa ve yer altı sularına karışarak kirletebiliyor. Asfaltın ömrünü kısaltıyor, araçlar zarar görüyor. Elektrik geçirgenliği olan asfaltın kullanımı ile bu tür zararlar ortadan kaldırılmış olacak.

Kaynak: Teknovasyon, 2016 Sayı:4, Gebze Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi
Lisansüstü öğrencim Burak Enis KORKMAZ'ı “Karbon lifi katkılı iletken asfalt betonlarının akıllı buzlanma önleyici sistemlerde kullanılabilirliğinin araştırılması” başlıklı Yüksek Lisans tezi ile AUS TÜRKİYE (ITS TURKEY)'den aldığı “Akademi Ödülü” nden dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum...
Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (UTTO) tarafından ve Birevim ile Helal Finans Araştırmaları Derneği (HEFİAD) işbirliğinde 20 Haziran 2022 tarihinde “Genç Nesiller Yarışıyor” proje yarışması düzenlendi. 21 projenin finale kaldığı yarışmada Üniversitemiz, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ulaştırma Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr.Cahit GÜRER danışmanlığında 4 farklı proje ile katılım gerçekleştirildi. Bu projelerden Doç.Dr.Cahit GÜRER’in danışmanlığında Doktora Öğrencisi Burak Enis KORKMAZ’ın yürütücü, yüksek lisans öğrencisi Hakkı Arda DÜZGÜN, lisans 4. sınıf öğrencileri Kürşat GÜRKAN, Mert İMRE, Sezer ZÖRLU’nun araştırmacı olduğu “İletken Asfalt Betonlarının Akıllı Buzlanma Önleyici Sistemlerde Kullanılabilirliğinin Araştırılması” başlıklı proje 2. olarak 5000 TL para ödülü ile ve yine Doç.Dr.Cahit GÜRER’in danışmanlığını yaptığı,  Doktora öğrencisi Şule YARCI’nın yürütücü, yüksek lisans öğrencisi Kadir KURT’un araştırmacı olduğu “Asfalt Yol Üstyapılarının Bozulma Tespitinde İnsansız Hava Aracı (İHA) Kullanımı” başlıklı proje ise mansiyon ve 2500 TL para ödülü ile yarışmada derece almaya hak kazandılar. Derece alan projelerin ödülleri Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak TTO Müdürü Öğr.Grv.Dr.Atike İNCE YARDIMCI, Vali Yardımcısı Eyüp Fırat ve Zafer Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Tuğrul Kandemir tarafından Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde verildi.

Prof.Dr.Cahit GÜRER ve çalışma arkadaşları Doç.Dr.Uğur FİDAN ve Araş.Gör. Burak Enis KORKMAZ'ın " Investigation of using conductive asphalt concrete with carbon fiber additives in intelligent anti-icing systems" başlıklı makalelerine Yollar Türk Milli Komitesi 2022 En iyi Makale Ödülü layık görüldü.


Hava Durumu