Projelerim

Akbulut H., Gürer C. Atık Mermer Parçalarının Bitümlü Yol Kaplamalarında Değerlendirilmesi. AKÜ Araştırma Fon Saymanlığı, 2005. 031.TEF.07. (Proje tamamlandı.) (05.05.2003-06.01.2005) (Yardımcı Araştırmacı.)

Akbulut H., Gürer C. Afyon Bölgesinde Bulunan Agregalardan Üretilen Sıcak Karışım Asfalt Kaplamaların Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması. AKÜ Araştırma Fon Saymanlığı, (06.01.2005-01.04 2007). 051.TEF.01. (17500 TL), (Yardımcı Araştırmacı.)


Akbulut H., Gürer C., Çetin S. Mevsimsel Şartlara Göre Sathi Kaplamaların Performansında Meydana Gelen Değişikliklerin Hasarsız Yöntemlerle Araştırılması AKÜ Araştırma Fon Saymanlığı, 07.TEF.02. (2007-2011) (25000 TL) (Yardımcı Araştırmacı.)

Karaşahin M., Gürer C. Sathi Kaplamalarının Performansına Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi ve Performans Modeli Geliştirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi (BAP) Bilimsel Araştırma Projeleri. 1589.D.07. (05.10.2007-15.12.2010) (Yardımcı Araştırmacı.) (Proje Bütçesi: 9979 TL)

Karaşahin M., Saltan, M. Tığdemir M., Kalyoncuoğlu, F., Gürer C., Güngör A.G., Orhan F., Sağlık A., Kaşak S. Hacak B. Sathi Kaplamaların iyleştirilmesi ve Performans Modeli Geliştirilmesi. 107G081 Nolu TÜBİTAK KAMAG Projesi. Proje Bütçesi:  1 165 984 TL. (2008-2011) (Bursiyer 2008-2010, Araştırmacı 2010-2011)


İçağa Y., Gürer C., Kilit M., Tiryakioğlu İ., Hiçyılmaz M. Başaran M.  İnşaat Mühendisliği Bölümü için Topoğrafya Laboratuvarının Kurulması. AKÜ BAP Altyapı Projesi. 13.MUH.ALTY.01 (Araştırmacı 2013-2014) (Proje Bütçesi:24000 TL).


Gürer C., Selman G.Ş. 2015. Kırka Bor Atıklarının Bitümlü Sıcak Karışımlarda Mineral Filler Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması. Genel Amaçlı AKÜ BAP Projesi. 14.MUH.06 (Proje Yürütücüsü) (Proje Bütçesi: 9301 TL). 


Caner M., Akbulut H., Gürer C., Çetin S., Elmacı A. Atık granit filler kullanılarak üretilen bitümlü karışımların mekanik özelliklerinin yapay sinir ağlarıyla modellenmesi. AKÜ BAP Hızlı Destek Projesi. 15.HIZ.DES.41 (Yardımcı Araştırmacı) (Proje Bütçesi: 1500 TL) 


Akbulut H., Gürer C., Çetin S. 2016. Silikon Katkılı Bitümlerin Performanslarının Araştırılması.  Genel Amaçlı AKÜ BAP Projesi. 12.TEF.01. (Yardımcı Araştırmacı) (Proje Bütçesi: 17298 TL)


Akbulut H., Gürer C., (2015-2017) Modifiye Edilmiş Bitümlerin Viskozite Özelliklerinin Belirlenmesi. AKÜ BAP Altyapı Projesi. 15.MUH.ALTY.01 (Yardımcı Araştırmacı) (Proje Bütçesi: 25400 TL)

Akbulut H., Gürer C., Hiçyılmaz M. (2016-2017). Karbon Tozu Katkılı Elektriksel İletken Asfalt Betonlarında Ağırlıkça Bitüm Miktarının İletkenlik Özelliğine Olan Etkisinin Araştırılması. AKÜ BAP KARİYER Projesi. 16.KARİYER.168. (Proje Bütçesi: 3200 TL).

15.MUH.14 NOLU PROJE

ELEKTRİKSEL İLETKENLİĞİ OLAN ASFALT BETONU GELİŞTİRİLMESİ
16.06.2016 Röpörtaj  AA  
"İki tabakanın ortasında kullanacağız"
 
Akım geçirgenliği olan malzemenin, yol yapım çalışmalarında normal asfaltın altındaki tabakaya yerleştirilmesinden dolayı, yayalar veya araçların elektrik akımına maruz kalmasının söz konusu olmadığına işaret eden Gürer, şu bilgileri verdi:
 
"Bunu sandviç tabaka gibi düşünün. Bunu iki tabakanın arasında kullanacağız. Yol katmanlarına bakıldığında en üstteki asfalt tabaka birden fazla katmandan oluşabiliyor. Bunu ara tabaka olarak kullandığımız zaman herhangi bir tehlike olmayacak. Elektriği kablosuz ileten ve bu sayede sıcaklığı çok kısa sürede donma noktasının üzerine çıkabilen sıcak karışım asfalt betonu ürettik. Asfalt sıcaklığı 10 dakikada 23 dereceden, 47 dereceye ulaşabiliyor."
 
Gürer, malzemenin, mevcut asfalt tesislerinde rahatlıkla üretilebileceğine dikkati çekerek, "Çalışmamızda, demir çelik üretiminde atık madde olarak ortaya çıkan çelik ana cürufu, iletkenliği sağlamak için karbon tozu kullandık. Karbon liflerini normal asfalt malzemenin içine kattık." ifadelerini kullandı.
 
Türkiye'de protokol yolları denilen bazı noktalarda buzlanmayı önleyici kablolu sistemin bulunduğunu kaydeden Gürer, şöyle konuştu:
 
"Ancak kablolu sistemlerin bazı dezavantajları var. Sadece belirli noktadaki buzu eritebiliyorsunuz. Kabloların arızalanma riski var. Bizim malzememizin kendisi iletken. Kablonun arızalanması gibi bir risk yok. Sadece belirli noktalarda besleme üniteleri kurmak gerekebilir. İlerleyen süreçte, yenilenebilir enerji kaynakları ile kendi enerjisini üretebileceği bir sisteme geçilebilir. Bu malzeme, içinde sensör olan akıllı yolların yapılmasına olanak tanıyacak. Malzememizin en büyük avantajı bu. Ayrıca, don ve buzlanmaya karşı kullanılan solüsyonlar toprağa ve yer altı sularına karışarak kirletebiliyor. Asfaltın ömrünü kısaltıyor, araçlar zarar görüyor. Elektrik geçirgenliği olan asfaltın kullanımı ile bu tür zararlar ortadan kaldırılmış olacak."

Hava Durumu
Anlık
Yarın
9° 2°